Eyeo SCADA

Eyeo SCADA är ett webbaserat HMI och SCADA-system.

Följande funktioner ingår vid grundinstallationen av EyeO SCADA.

● Inbyggd Webbserver
● Filbaserad databas (SQLite), möjlighet till MSSQL eller MySQL
● Kommunikation mot styrsystem baserad på drivrutiner (tillgängliga drivrutiner anges av licens)
● Grafiska systembilder med dynamiska objekt.
● Personliga komponentlistor
● Larmlista
● Larmsändning via e-post och SMS (SMS kräver GSM-modem)
● Realtid- och Historisk trend
● Rapporter (Förbrukning, Medelvärde, Aktivitet, Drifttid, Skräddarsydda)
● Händelselogg vid förändringar i systemet.
● Tidkanalshantering med kalender, specialdagar, grupper samt lokala tidkanaler.
● Avancerad åtkomsthantering med möjlig integration mot AD samt och Single-Sign-On.
● Utökad funktionalitet via funktionstillägg (tillgängliga funktionstillägg anges av licens)
● Skriptmöjlighet för avancerade funktioner.

Gränssnittet är helt webbaserat och använder öppna webstandarder (html, css, javascript) utan krav på
tredjepartstillägg i webbläsaren. Layouten är även utformad på ett sådant sätt att den anpassar sig
beroende på vilken typ av enhet som används. Detta ger en produkt som fungerar oberoende av
webbläsare och enhet.

Ring oss idag för en utförlig DEMO online