Automatiserad OVK

Hjojohan Okategoriserade

Automatiserad OVK nominerad till Stora inneklimatpriset 2021 IoT Application and Hardware AB är stolta underleverantörer till Locum har deltagit i utvecklingen av en helt ny sensorbaserad mätmetod som kan digitalisera och automatisera en stor del av arbetet med OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Den nya metoden gör mätningar dygnet runt och förändrar det traditionella OVK-arbetet från att vara reaktivt till att bli …

Gain full visibility on your mobile assets, strengthen operations, and speed up logistics processes

Hjojohan Okategoriserade

There are hundreds of moving and stationary objects needed for different logistics services, such as cargo and ground handling. Speed, efficiency, and accuracy are important factors in ground handling for minimizing turnaround time. IoT application and Hardware AB  delivers high performance easy-to-use tracking solutions that enable localization of your ground support equipment and motorized and non-motorized assets in airports, ports, and harbors.  How It Works Easily install our robust trackers on …

LoRaWAN coverage mapping tool

Hjojohan Okategoriserade

Sensor-Online™, the open and scalable IoT platform has a built in feature that allows you to graphically and tabularly display all measured data, and accurately analyze the quality of the network. This includes positioning of gateways and measuring point based on GPS coordinates, graphical display of signal strength, filtering by various parameters. Sensor-Online is a hardware agnostic and LNS independant IoT …

New multipurpose IoT-node

Hjojohan Okategoriserade

A new multipurpose industrial IoT-node is born, this is a extensionboard based on pycom.io MCU family. The PCB have an impressive array of connectivity options and onboard I/O features like.. 1 * Pycom controlled external sensorfeed excitation 12 VDC/350mA4 * DI (32V)2 * AI, 16 bit ADC (selectable range 0-5V, 0-10V, 0-20mA)2 * DO ( latching relay 240V 5A)1 * Modbus/RTU RS485 …

Behöver du en sensor-nod med ‘custom’ funktionalitet?

Hjojohan Okategoriserade

Vi har en hög kompetens när det gäller att tillverka kretskort, kablage och annan elektronik i små och mellanstora serier med hög kvalitet för denna typ av produktion. Vi tillverkar snabbt, med korta ledtider enligt kvalitetssäkrade rutiner på ett kostnadseffektivt sätt tack vare våra erfarna och kunniga medarbetare. Vi kan även tillverka enstaka kretskort och annan elektronik liksom i övrigt …

NSVA övervakar grundvatten nivå

Hjojohan Okategoriserade

På grund av för lite regn och snö de senaste åren är grundvattennivåerna ovanligt låga i många delar av Sverige. För tillfället råder ingen akut vattenbrist i NSVAs ägarkommuner, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika problem i framtiden. För att öka kunskapen om vikten av att spara på vattnet genomför NSVA …

LoRaWAN Pico gateway

Hjojohan Okategoriserade

Här kommer bild och information om vår nya 8 kanals LoRaWAN pico gateway, den finns med internetanslutning via ETH, SIM och WiFi. Räckvidd minst 2-3 km, det räcker för de flesta inomhusprojekt och mindre anläggningar . Gatewayen har provkörts under 6 månader hittills och den fungerar riktigt tillfredställande, inte ett enda avbrott. BESKRIVNING IOT application and Hardware AB’s nya PicoGate …

Vi är Actility partner

Hjojohan Okategoriserade

Actility’s Channel partners program continues growing thanks to the new incorporation of IoT Application and Hardware AB We are happy to announce thatIoT Application and Hardware AB in Sweden has signed an Enterprise IoT master channel partner agreement with Actility for the countries of Sweden, Norway and Denmark.  Up till today more than 35.000 LoRaWAN gateways are connected to the Actility managed networks. IoT application and Hardware AB have created Sensor-Online, a …

OVK besiktning med IoT

Hjojohan Okategoriserade

OVK, en känsloladdad förkortning för fastighetsägare och förvaltare, ofta förknippat med stora kostnader och upplevt litet värde. Man får en kontroll av ventilationssystemet var 3:e år.. Nu är vi sedan en tid inblandade i ett spännande projekt på LOCUM där vi monterar trådlösa/batteridrivna tryckgivare i ventilationssystemets referensdon och på så sätt får man kontinuerlig övervakning att projekterade luftflöden bibehålls, avvikelser …

Vi hjälper Malmö Stad med IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger infrastruktur och system för IoT med LoRaWAN. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät och loggnings behov Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla gateways, …