Fördelar med LoRaWAN Sensor Teknik för Fastighetsdrift 2023

Hjojohan Okategoriserade

Det finns många fördelar med att använda IOT teknik för fastighetsdrift. IOT (Internet of Things) är en teknik som gör det möjligt för olika enheter och apparater att kommunicera med varandra och samarbeta för att åstadkomma en bättre och mer effektiv driftsmiljö. Med hjälp av IOT-teknik kan man övervaka och förvalta en fastighet på ett mer effektivt sätt, samtidigt som man förbättrar livskvaliteten för de som bor och arbetar där. Fastighetsdrift och underhåll av byggnader är en viktig del av samhällsutvecklingen. Detta kräver noggrann övervakning av rumstemperatur, rumsfukt, CO2-nivåer, luftflödesnivåerl och radonnivåer för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för boende och användare. En av de mest effektiva och kostnadseffektiva teknikerna för att övervaka och logga dessa faktorer är LoRaWAN-sensorteknik.

Trådlös och batteridriven sensorteknik för fastigheter

En viktig fördel med IOT-teknik är möjligheten att använda trådlös och batteridriven sensorteknik. Dessa sensorer kan placeras på olika ställen i fastigheten och övervaka en mängd olika parametrar, som temperatur, luftfuktighet, CO2-nivåer, vattenflöden och elanvändning. Genom att samla in denna information kan man få en bättre överblick över fastighetsdriften och ta mer informerade beslut för att förbättra den.

Ventilation flöde och ventilationstryck

En annan viktig aspekt av IOT-teknik för fastighetsdrift är möjligheten att övervaka ventilationen i fastigheten. Genom att mäta flödet och trycket i ventilationen kan man säkerställa att det finns tillräckligt med friskluft i fastigheten och samtidigt minimera energiförbrukningen.

Digitaliserad OVK var 10:e minut

IOT-teknik gör det också möjligt att digitalisera den regelbundna OVK-kontrollen. Genom att mäta och logga viktiga parametrar som temperatur, luftfuktighet, luftflöde var 10:e minut kan man få en snabb och noggrann överblick över fastighetsdriften.

Differenstrycksmätning över ventilationsfilter med larm

Med hjälp av IOT-teknik kan man även mäta differenstrycket över ventilationsfilter. Detta gör det möjligt att upptäcka eventuella problem med ventilationen i ett tidigt skede och ta åtgärder för att förhindra

Rumstemperatur mätning och loggning

En av de främsta fördelarna med LoRaWAN-sensorteknik är möjligheten att noggrant övervaka och logga rumstemperaturer i realtid. Detta gör det möjligt för fastighetsägare och underhållspersonal att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem med värme och kyla, såsom läckor eller bristande isolering. Detta hjälper också till att minimera energi- och kostnadskostnader, eftersom det blir lättare att se var och när justeringar behövs göras.

Rumsfukt mätning och loggning

LoRaWAN-sensorteknik ger också möjlighet till noggrann mätning och loggning av rumsfukt. Detta är viktigt för att upptäcka och åtgärda fuktproblem i byggnader, som kan leda till allvarliga hälsoproblem och försämring av byggnadskvalitet. Genom att övervaka fuktigheten i realtid, kan fastighetsägare och underhållspersonal snabbt upptäcka eventuella fuktproblem och vidta åtgärder för att lösa dem.

Rums CO2 mätning och loggning

CO2-nivåer i byggnader är också en viktig faktor att övervaka för att säkerställa en hälsosam och säker miljö. LoRaWAN-sensorteknik gör det möjligt att noggrant mäta och logga CO2-nivåer i realtid. Detta hjälper till att upptäcka eventuella ventilationproblem eller andra frågor som kan påverka luftkvalitet