IoT för fjäderfäproduktion

HjojohanOkategoriserade

Xbird’s loT-lösning är den första i sitt slag, smarta batteridrivna sensorer samlar in realtidsdata över både miljö- och hälsoparametrar i fjäderfäproduktionen. Det trådlösa sensorsystemet skickar exakta data till analys-plattformen, vilken ger ökad säkerhet och möjlighet till förebyggande åtgärder. Vilket i sin tur bidrar till ökad avkastning, förbättrad driftseffektivitet, minskade risker, minskat avfall samtidigt som driftskostnaderna minskas.

Vår IoT koncept innebär att installationskostnaderna hålls nere till ett minimum, traditionellt installerade system innebär stora kostnader för material, elektriker och automatiksskåp, dessa kostnader kan man undvika helt med hjälp av IoT teknik, eftersom sensorerna kommunicerar trådlöst över långa avstånd och det faktum att sensorerna är batteridrivna, med mint 5 års batteridrift innan batteribyte behöver ske.

XBirds loT-paketet består i huvudsak av fyra viktiga sensorinformationer som var och en är utformade för att ge slutanvändare möjlighet att fatta mer informerade beslut och förbättra effektiviteten på gården.

 • Xbird-nod: En marknadsledande, trådlös, batteridriven sensor som kan tillhandahålla temperatur- och luftfuktighetsdata
 • Xbird node +: En nästa generations laddningsbar trådlös sensor till låg kostnad som kan mäta olika miljöparametrar som lufttryck, luftfuktighet, temperatur och C02
 • Xbird ultrasonic +: En ultraljudsvattenmätare för exakt registrering av vattenförbrukningen i tankar, fodertillgång e.t.c
 • Xbird Weigh +: En trådlös, bärbar golvmonterad vägplattform som kommunicerar via LoRaWAN och möjliggör och ger exakta fågelvikter i realtid.

Xbird, -trådlöst vågsystem, flera vågtyper finns.

Alla uppmätta värden överförs till molnet med hjälp av LoRaWAN-nätverket

 • Daglig medelvikt
 • Antal vägningar per dag
 • Daglig viktökning
 • Standardavvikelse (sd), variationskoefficient (%)
 • Enhetlighet
 • Automatisk uppdatering av medelvikten.

Xbird enviroment sensor. Batteridriven trådlös miljösensor

 • Temperatur -10 … 70 ° C (± 0,5 ° C)
 • Luftfuktighet 0%… .. 100% (20%… .80% ± 3% @ 25 ° C, 0% -20% -80% -100% @ 25 ° C ± 5%)
 • Lufttryck 300… .1100hPa (± 1hPa)
 • C02 0-10000 ppm
 • Ljusstyrka i lux 4-2000 Lux
 • Batteridrivet med 5 års livslängd (10 min rapporteringsintervall)
 • NFC för IoT-nodinställning, FW-uppgradering och dataläsning
 • Vägg eller stolpmontering
 • Arbetstemperaturområde -30 ° C ÷ + 70 ° C
 • Mått: 150x150x40mm
 • Skyddsklass IP67

Xbird relay, Fjärrstyr maskiner, fläktar och pumpar med vårt trådlösa relä, 240V, 5A.

Xbird ultraljudsbaserad nivåövervakning

Xbird ultrasonic är utformad för att mäta avståndet till fasta föremål eller ytor. Den kan placeras i olika miljöer och kan fungera som en behållarnivågivare för foder, tanknivåsensor eller som vattennivåsensor, till exempel.

Du kan mäta mer än bara avståndet med ultraljudssensorn, den har också fyra interna sensorer: temperatursensor, fuktighetssensor, accelerometer och en atmosfärstrycksensor. Den är innesluten i en IP67-kapsling som gör den idealisk för montering utomhus eller under extrema förhållanden. Mät från 300 till 5000 mm avstånd med mycket hög noggrannhet.

Xbird LoRaWAN Gateway

Anslut trådlösa sensorer till molnet, radioräckvidd 10 km, gateway enheten kan kommunicera samtidigt med upp till 10.000 sensorer. Levereras med extern antenn för extra räckvidd och stabilitet. Gatewayen har IP67 kapsling så den lämpar sig för både inom och utomhus montage.

Visualisering av insamlade data

Vi löser unika och komplexa övervakningsutmaningar genom att kombinera ett intelligent nätverk av sensorer och gatways med branschledande övervakningsprogram, realtidsrapportering och omedelbara SMS-meddelanden.

Vi har samlat och standardiserat alla de funktioner och verktyg som krävs för att snabbt och enkelt kunna koppla samman människor, sensorer, maskiner och idéer. I plattformen ingår ett stort antal sensor-moduler och tjänster som fungerar lika bra att använda lokalt såväl som i molnet. Vi hjälper dig i alla steg från planering, inkoppling av dina maskiner till att göra kundunika anpassningar och moduler.

IoT application and hardware AB är ett snabbväxande bolag med fokus på ‘internet of things’ teknik. Vi har 30 års erfarenhet från automationsbranschen när det gäller produktförsäljning, installation, programmering och support. Vi erbjuder ett brett sortiment av iot sensorer och io-moduler, sensordata som kan integreras med ditt befintliga driftövervakningssystem (scada) eller andra plattformar.


Vi hjälper dig att lyckas med ditt IoT projekt. Vi kan bistå med planering, konfiguration, montering, service, support och drift av ditt system.

Referensprojekt

Utmaning

Övervakning och utvärdering av viktiga välfärdsindikatorer som vikt, vattenförbrukning, temperatur, luftfuktighet och C02-nivåer inom fjäderfähus är avgörande för att säkerställa en hållbar och produktiv praxis för fjäderfäodling. Att bedöma dessa indikatorer i stora fjäderfäodlingar som föder upp miljontals fåglar varje år är dock ingen lätt uppgift.

En kund som hanterar 700 000 fåglar över sju gårdar krävde en lösning för att trådlöst övervaka parametrar inklusive klimat, vattenförbrukning och fågelvikter. Innan implementeringen av Xbird loT-lösningen gjorde kunden manuella avläsningar av temperatur- och fuktighetsförhållanden och matade in dessa värden i ett kalkylblad, ett arbete som var både tidsödande och ineffektivt. Förhållandena i varje hönsstall och gård kan variera, och med allt strängare revisionskrav krävde kunden en lösning som skulle göra det möjligt för dem att effektivt och konsekvent fånga, spåra och tolka data i realtid.

Att övervaka inomhusfukt i hönsstall är mycket viktig. För hög luftfuktighet innebär risk för att kondens byggs upp, vilket skapar fuktig spillning som i sin tur skapar förutsättningar för bakterietillväxt och hälsofara, för låg relativ luftfuktighet har negativ inverkan på fjäderfä, då damm i luften ger problem med luftvägar och lungor.

Lösning

Vi tillhandahöll pålitlig hårdvara för att fånga exakta, och realtidsdata för att förbättra fågels utveckling och välfärd. Dessa lösningar inkluderade trådlösa och batteridrivna sensorer för att fånga temperatur och luftfuktighet, sensorer för vattenförbrukning och trådlös vägning

Resultat

Sedan Xbird implementerades så har kunden mer effektivt kunnat hantera miljöförhållanden och bestämma under vilka förhållanden deras fåglar fungerar bäst.  Xbird’s iot-lösning har tillhandahållit effektiv övervakning av temperatur, luftfuktighet och C02, vattenförbrukning, genomsnittliga vikter i varje hönsstall och säsong. IoT systemet har gjort det möjligt för kunden att tidigare upptäcka skadliga förhållanden och vidta skadeförebyggande åtgärder. Detta har resulterat i glada, friskare kycklingar med låg dödlighet. Installationskostnaden var en fjärdedel av motsvarande offererade system