Sensor Online, den öppna IoT portalen

Hjojohan Okategoriserade

Visualiseringsportalen är flexibel, skalbar och med alla de funktioner du behöver. Portalen kan ansluta sig mot vilket LPWAN nätverk som helst. Kör mjukvaran i dina egna servrar eller i våra. SensorOnline portalen kan integreras med SigFox cloud, TTN ( thethingsnetwork), Actility IoT Platform, Loriot, Chirpstack, GothardP Lorawan-server, Stadshubsalliansen, Netmore, Blink, DNX, Terracom, IP-Only m.fl Lorawan LPWAN operatörers nät likväl som …

Fler sensorer i Malmö

Hjojohan Okategoriserade

IoT Application and Hardware AB fortsätter utbyggnationen av LoRaWAN sensornätverk i Malmö. Intressant data samlas in på ett nytt och mycket kostnadseffektivt sätt. iot-ab.se har en för Sverige unik kunskap hur man överför IoT sensordata in i ditt befintliga SCADA system som Citect, VA operatör, Cactus, FIX, Regin , Webport, Widequick m.fl. Ring oss och berätta vilka trådlösa sensorer du …

EXTERN ANTENN GÖR SUSEN!

Hjojohan Okategoriserade

Om du t.ex. har monterat en LoRaWAN givare under ett tätt brunnslock, kan det bli problem med radiokontakten om sensorn är långt från gatewayen. För att göra mätningar i avlopp eller i dagvattenledningar rekommenderar vi att prova med att skruva på en extern avstämd antenn, det ökar chanserna att få en bra och stabil uppkoppling

WE MAKE WAREHOUSES AND ROLLING STOCK SMART WITH FREE LORAWAN

Hjojohan Okategoriserade

The Internet of Things (IoT) is the eyes and ears of your supply chain, we provide the future of digital supply chain IoT + AI + RPA. We make Warehouses and Rolling stock Smart with free LoRaWAN IoT application and Hardware AB puts you in control of goods and assets with purposefully built sensor hardware, cloud data analytics, and automation – …

Ny I/O modul med stor funktionalitet

Hjojohan Okategoriserade

Denna smart I/O node kan förse externa givare som t.ex. tryckgivare med extern matning. Du ställer själv in vilken för-aktivering period din sensor behöver ha så strömförsörjer noden sensorn under X sekunder innan man samplar ett värde och skickar värdet vidare till LoRaWAN Servern. Detta är en ypperlig modul för till exempel att mäta nivåer på grundvatten då tryckgivaren i …

LoRaWAN® distance world record broken, twice. 766 km

Hjojohan Okategoriserade

After almost 2 years, the world record of 702 km (436 miles) has been broken. Not once but twice. For a long time this record which was set on 26th of August 2017, seemed nearly impossible to break, until the Servet IV mission was launched. On 13th of July 2019, the record was broken by 39 km, setting a new record distance …

1 och 3 fas mätning upp till 500A

Hjojohan Okategoriserade

Idealisk lösning för att mäta en eller flera 3-fas kretsar i kommersiella fastigheter eller industribyggnader och liknande system. Överensstämmer med ISO 50001 och BREEAM / LEED-normer, Power elec 6 enheten optimerar distributionsmätning i nya och befintliga byggnader. Power Elec 6 mätenhet är extremt kompakt och strömförsörjer sig självt. Ingångar är baserade på spänningsingångar för att mäta allmänna elektriska värden energiindex, …

MYCKET PRISVÄRD LORAWAN GATEWAY FÖR INOMHUSMONTAGE

Hjojohan Okategoriserade

The Things Indoor Gateway Things Indoor Gateway (TTIG) är designad för att vara en fullt kompatibel, LoRaWAN-gateway, med WiFi som backhaul. Gateway levereras med en väggkontakt och kan drivas via USB-C på 900mA, vilket gör gatewayen även lämplig för applikationer som kräver dynamisk täckning. Fungerar endast med The thingsnetwork nätverkserver, men det är inget problem, vi har kod för att …

Fjärrövervaka trycksatta anordningar

Hjojohan Okategoriserade

Tanknivåövervakning är ett av de bästa användningsområdena för batteridrivna sensorer för övervakning av de vätske- och gaslagertankar som används i alla branscher för många olika ändamål. Tankar återfinns i ala branscher som vatten, jordbruk, olja och gas, logistik, mat och dryck, kemikalier, etc. Många gånger frågar kunderna oss vilket är det bästa alternativet för deras tillämpning. För geografisk spridda lagertankar, …

AI, IoT and computer vision

Hjojohan Okategoriserade

Meet the iot-ab.se’s new IoT vision detector that have many use cases, combining powerful AI, computer vision, and camera technology creating a really smart IoT device at the edge. The device itself consist of a powerful battery operated single board computer with an attached camera, the device is mounted in a IP67 weatherproof casing, suitable for outdoor usage year around. …