SMARTARE SÄKERHET MED IOT
Smart säkerhet kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i verksamheten, uppkopplade med LoRaWAN eller Sigfox teknik.
Det finns smart säkerhetsteknik som är baserad på IOT kommunikation som SigFox och Lora nätverk. Det kan vara Skalskydd, Inbrottsskydd, Personlarm med GPS, Överfallslarm och Övervakning av tekniska installationer som serverhallar e.t.cAlla tjänar på kostnadseffektiv IOT teknik !

Övervakning av VA system

Genom att använda lpwan (IoT) sensorer och  kommunikation via LoRa/SigFox kan du i realtid mäta vattenflöde, föroreningar i vattnet och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du driva en hållbar vattenförvaltning och tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats. IoT sensorer är billiga att installera jämfört med tradionellt PLC teknik och kommunikation via modem med SIMkort.  

Mätstationer – för mätning och loggning av

  • Flöde
  • Tryck
  • Nivå
  • Temp
  • Läckage

Bräddstationer och mätbrunnar – för detektering, mätning, larm och loggning. 

Vattendrag och sjöar – för larm- och nivåövervakning samt loggning. 

Vattentorn och tryckstegringsstationer – för larm- och tryckövervakning samt loggning.

-Välkommen med din förfrågan

Parkeringsplatser

Genom att placera sensorer på parkeringsplatsen kan du mäta antalet lediga respektive upptagna parkeringsplatser. På detta sätt kan du enkelt hålla koll på vilka parkeringsplatser som är tillgängliga för uthyrning, alternativt presentera som lediga för bilförare som söker parkering. 

Genom att lägga ned slingor i marken så kan man via induktion känna av om bilar passerar in och ut på parkeringsytor, garage och pendlarparkeringar och visa antalet lediga platser på webben och på informationstavlor och i appar.

-Välkommen med din förfrågan

Avfallshantering

Genom att placera sensorer i uppsamlingskärl för avfall kan avfallsinsamlingen effektiviseras. I och med att nivåerna av avfall i respektive container mäts kontinuerligt kan upphämtningsrutinerna effektiviseras och logistiken förbättras. Fultömningar minskas och arbetsmiljön förbättras. Vi erbjuder avancerad ruttoptimering för att minska på fordonslitage, bränsleåtgång och belastning på miljön

-Välkommen med din förfrågan

Gatubelysning

Väg- och gatubelysningen i våra städer och kommuner är viktig för att underlätta livet och upprätthålla trygghet och säkerhet för invånare och trafikanter. Men det är samtidigt en av de större enskilda energiförbrukarna i samhällets infrastruktur.

Vi gör det möjligt att spara stora mängder energi genom att styra belysningen lite smartare och anpassa den efter det verkliga behovet. Det spar pengar och minskar miljöbelastningen.

Samtidigt får man tillgång till en tillförlitlig driftövervakning så att man har full kontroll över att allt fungerar som det ska.

Våra styrmoduler övervakar LED och HID lampor via DALI protokollet men också via styrsignal 0-10VDC om man hellre vill det.

Miljöövervakning-luftkvalitet

Luftkvalitetsstation NO2, NO, CO
Vår lågkostnadskvalitetsstation med NO2 och / eller NO och / eller CO mätningar.

Nanopartikelmonitor
Partikelnätpartikelinstrument mäter den lungdeponerade nanopartikelytan, den mest hälsorelaterade fysikaliska partikelmåttet.

Fristående batteridrivna sensorenheter med trådlös överföring av mätdata ger utmärkt valuta för pengarna.  Batterier håller mer än 5 år inna man behöver ladda dem. 

LoRaWAN-kompatibel sensornhet

Skadedjur

Kanske känns internet of things fortfarande abstrakt för många men inte för råttorna – för dem är tekniken plågsamt verklig sedan några år tillbaka. I Sverige har i dag ca 27 000 digitala råttfällor utplacerade de är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt.

Små enskilla fällor till större enheter för att hålla rent i avloppsnätet

Ring oss så berättar vi mer.

Miljöövervakning-luftkvalitet i skolor och andra offentliga byggnader

Luftkvalitet inomhus: kontor, skolor och offentliga utrymmen …
Inomhusluft är 2-5 gånger mer förorenad än utomhusluft. Eyeo’s LoRa/SiGfox IOT box hjälper dig att mäta, övervaka och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft. Den mäter även temperatur och luftfuktighet eftersom det också bidrar till din komfort och produktivitet. En mätare för Dig som vill öka kunskaperna om innemiljön och upptäcka källorna till dålig luft. eftersom den är batteridriven så krävs ingen installation och den blir ju enkel att flytta runt till olika lokaler. Batteritiden är ca 5 år och räckvidden till närmaste LoRa/SigFox antenn är ca 10 km.

Oavsett om det är i skolan, på kontoret eller på offentliga platser, utsätts vi för luftförhållanden, skaffa koll på läget:

– Vi spenderar 80% av tiden i slutna utrymmen där luftkvaliteten är 2 till 5 gånger sämre än ute
– En koncentration av CO2> 1000 PPM förändrar de intellektuella krafterna
– Över 10% rum är över “guiden värden”
– Dålig IAQ orsakar sjukdom och ökad frånvaro

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se