Trådlösa sensorer + PLC / SCADA ?

HjojohanOkategoriserade

Med vår automatiska payload decoder, och Sensor-Online blir det mycket enkelt att kombinera trådade och trådlösa sensorer i ett befintligt Scada system, på bilden Webport HMI vilket används flitigt inom fastighetsautomationsvärlden.

Förra veckan plockade Boden Bo in sina 50 första trådlösa rumsgivare i sitt fastighetsbestånd med vår hjälp.

Stora kostnadsbesparingar kan göras jämfört med traditionell automationsinstallation när man kan kombinera PLC/SCADA med trådlösa LoRaWAN sensorer. Hoppa över kostnader för elektriker, kablage, kabelstegar, IO-moduler och skicka den trådlösa sensor-datan rakt in i PLC/SCADA via ModbusTCP eller OPC-UA